Конструкторське бюро інформаційних систем


Конструкторське бюро інформаційних систем є структурним підрозділом КПІ ім.Ігоря Сікорського. Основні задачі КБ ІС:
  • інформаційне обслуговування, програмне й технічне забезпечення учбового процесу
  • програмне, інформаційне забезпечення адміністративно-управлінської діяльності вузу та його вдосконалення
  • розробка та впровадження інформаційних технологій в учбовий процес і служби університету

На сьогоднішній день КБ ІС – провідний підрозділ по реалізації задачі створення єдиного інформаційного середовища університету, яке включає:
  • інформаційні ресурси
  • телекомунікаційні мережі
  • автоматизовану систему управління КПІ ім.Ігоря Сікорського

Проекти


Розклад занять
Розклад занять

Сайт, на якому розміщується поточний розклад занять для студентів та викладачів та графік екзаменів (розклад сесії) в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Для отримання інформації введіть номер своєї групи або прізвище та ім'я і по-батькові викладача.

Каталог електронних навчально-методичних матеріалів
Каталог електронних матеріалів

Каталог електронних навчально-методичних матеріалів включає в себе всі інформаційні матеріали та методичні посібники університету в електронному вигляді, необхідні студентам і викладачам для навчального процесу.

...
Електронний кампус

Прикладне програмне забезпечення, яке є елементом інформаційно-телекомунікаційного середовища університету та використовується для інформаційної підтримки повсякденної діяльності студентів, викладачів, співробітників університету, а так само для інформаційної підтримки всіх видів інноваційної діяльності в університеті.

Платформа Інтелект
Платформа "Інтелект"

Проект об′єднує вчених, викладачів, інженерів та аспірантів університету, які займаються інтелектуальною творчою діяльністю, проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження, впроваджують отримані результати в виробництво, займаються навчальною, методичною і організаційною роботою.